Gala-Dinner

25 Ամեակի Կալա-Ընթրիք
      Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան Քոլէճին երկրորդական

Asmounk

Արտասանութեան Մրցանք
   Մուշեղ Իշխանի մահուան  քսանամեակին առիթով՝

Teachers’ Day

Ուսուցչաց Օր
     ԺԲ. դասարանի աշակերտները սովորութիւն ունին

Manougnerou Paregentan

Մանուկներու Բարեկենդան
     Ազգ. Ե. Մանուկեան Քոլէճի Տիկնանց Յանձնախումբը

Pedervarian Tsernargner

Պահանջատիրութեան Ամիս
      Փետրուարը իւրայատուկ տեղ կը գրաւէ հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ՝

Dyarnentarach

Տեառնընդառաջի Տօնակատարութիւն
     Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս

Alvertzian/Kaprielian

Ալվրցեանի Եւ Գաբրիէլեանի Հանդիպումը
Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան Քոլէճի Աշակերտներուն Հետ

     Ուրբաթ, 21 Յունուարին, Ջաւախքի

LEVAM

ԼԵՎԱՄ /Ճատրակ
     ԼԵՎԱՄի միջդպրոցական մրցումներու ծիրէն ներս,

Ամանոր/մանկապարտէզ

Ամանորի Տօնակատարութիւն
Մանկապարտէզէն Ներս

    Հինգշաբթի, 23 Դեկտեմբերին, մանկապարտէզի աշակերտները