• Տնօրէն
  Պրն. Զօհրապ Ղազարեան
 • Նախակրթարանի Պատասխանատու եւ Ֆրանսերէնի Դասատու
  Տիկ. Հուրի Քէշիշեան
 • Գործադիր Մանկապարտիզպանուհի
  Տիկ. Մարալ Էքմէքճեան
 • Միջնակարգի պատասխանատու եւ Հայերէնի համադրող ու դասատու
  Օրդ. Թալին Օրտողլեան
 • Յետմիջօրէի Սերտարանի պատասխանատու, Արաբերէն Լեզուի համադրող եւ Միջնակարգի ու Երկրորդականի Արաբերէն Լեզուի եւ ընկերային Գիտութիւններու դասատու
  Տիկ. Փասքալ Թորիկեան
 • Միջնակարգի եւ Երկրորդականի Կարգապահութեան Պատասխանատու եւ Մարզանքի Ուսուցիչ
  Պրն. Յակոբ Ռուսիալեան
 • Նախակրթարանի Կարգապահութեան Պատասխանատու, Մարզանքի Ուսուցիչ եւ քոլէճի ֆութպոլի խումբերու մարզիչ
  Պրն. Յակոբ Կիւլիւմեան
 • Վարչական Օգնական եւ Նախակրթարանի Թուաբանութեան Դասատու
  Տիկ. Լենա Արապօղլեան
 • Համակարգիչներու պատասխանատու եւ դասատու
  Պրն. Յակոբ Հանտեան
 • Գիտաշխատանոցի Պատասխանատու եւ Միջնակարգի եւ Երկրորդականի Քիմիագիտութեան Դասատու
  Օրդ. Լուսին Յարութիւնեան
 • Երկրորդականի Կենսաբանութեան եւ Ֆրանսերէն Լեզուի դասատու
  Օրդ. Սեդա Պոյաճեան
 • Անգլերէն Լեզուի Համադրող եւ Երկրորդականի Անգլերէնի դասաու
  Տիկ. Ռիթա Գազանճեան
 • Թուաբանութեան Համադրող եւ Երկրորդականի Թուաբանութեան Դասատու
  Տիկ. Թալին Մարտիրոսեան
 • Տնտեսագիտութեան Դասատու
  Պրն. Կարօ Յովհաննէսեան
 • Երկրորդականի Հայերէն Լեզուի դասատու
  Տիկ. Անի Բագրատունի
 • Երկրորդականի Թուաբանութեան եւ Բնագիտութեան դասատու
  Պրնղ Կարօ Այնէճեան
 • Փիլիսոփայութեան Դասատու
  Պրն. Վաչէ Ծատուրեան
 • Ընկերային Գիտութեան եւ Տնտեսագիտութեան դասատու
  Տիկ. Թալին Տանակէօզեան
 • Արաբերէն լեզուի եւ Ընկերային Գիտութիւններու դասատու
  Պրն. Մանսուր Աքիքի
 • Երկրորդականի Թուաբանութեան դասատու
  Պարոն Ադամ Թազեան
 • Միջնակարգի եւ Երկրորդականի Հայոց Պատմութեան Դասատու
  Տիկ. Սրբուկ Ճէնանեան
 • Նախակրթարանի, Միջնակարգի եւ Երկրորդականի Social Studies
  Օրդ. Մարիա Եագուպեան
 • Միջնակարգի եւ Երկրորդականի Թուաբանութեան եւ Բնագիտութեան դասատու
  Պրն. Ժագ Նուրեան
 • Միջնակարգի Անգլերէն լեզուի դասատու
  Տիկ. Նայիրի Սէֆէրեան
 • Նախակրթարանի եւ Միջնակարգի թուաբանութեան եւ Գիտութեան Դասատու
  Տիկ. Մարիա Կիրակոսեան
 • Նախակրթարանի եւ Միջնակարգի հայերէն Լեզուի եւ Հայոց Պատմութեան դասատու
  Տիկ. Թամար Ստեփանեան
 • Գծագրութեան, Կրօնի եւ Նախակրթարանի Հայոց Պատմութեան Դասատու
  Օրդ. Շողիկ Ուլաշեան
 • Նախակրթարանի եւ Միջնակարգի պարի դասատու
  Տիկ. Անի Կոստանեան
 • Նախակրթարանի Արաբերէնի եւ ընկերային Գիտութիւններու դասատու
  Օրդ. Էլմոն Գալֆայեան
 • Նախակրթարանի Անգլերէն լեզուի դասատու
  Տիկ. Ալին Գանթարճեան
 • Նախակրթարանի Հայերէնի Հայոց Պատմութեան եւ Աշխարհագրութեան դասատու
  Տիկ. Սեւան Դանիէլեան
 • Նախակրթարանի Անգլերէն Լեզուի Դասատու
  Տիկ. Լուսին Գազանճեան
 • Նախակրթարանի Թուաբանութեան Դասատու
  Տիկ. Լիւսի Գազանճեան
 • Նախակրթարանի Հայերէնի եւ Հայոց Պատմութեան Դասատու
  Տիկ. Սիլվա Ներսէսեան
 • Նախակրթարանի Արաբերէն Լեզուի Դասատու
  Տիկ. Մարիթթա Օհաննէս
 • Նախակրթարանի Արաբերէն Լեզուի եւ Քղքցկն. Կրթ.Դասատու
  Տիկ. Զապէլ Սալլում
 • Նախակրթարանի Անգլերէն Լեզուի Դասատու
  Տիկ. Զեփիւռ Կարապետեան
 • Նախակրթարանի Հայերէն Լեզուի Դասատու
  Տիկ. Վարդուկ Քէշիշեան
 • Քոլէճի Երգի Դասատու
  Տիկ. Գայեանէ Մարկոսեան
 • Նախակրթարանի Թուաբանութեան Դասատու
  Օրդ. Կրէյս Նաճարեան
 • Մանկապարտէզի Երգի եւ Անգլերէն Լեզուի Դասատու
  Տիկ. Ռուպինա Դերձակեան
 • Մանկապարտէզի Արաբերէն Լեզուի Դասատու
  Տիկ. Հուրի Էլ Քֆուրի
 • Ծաղիկ Դասարանի Պատասխանատու
  Օրդ. Ճէնի Սանդուխտեան
 • Ծաղիկ Դասարանի Պատասխանատու
  Տիկ. Մարալ Տիշչէքէնեան
 • Կոկոն Դասարանի Պատասխանատու
  Տիկ. Վերա Գոլանճեան
 • Կոկոն Դասարանի Պատասխանատու
  Տիկ. Գոհար Ալեէմէզեան
 • Բողբոջ Դասարանի Պատասխանատու
  Տիկ. Ծովակ Չագըրեան
 • Բողբոջ Դասարանի Պատասխանատու
  Տիկ. Թամար Խաչերեան
 • Մեծ Մանկամսուրի Պատասխանատու
  Օրդ. Թալին Գույումճեան
 • Մեծ Մանկամսուրի Պատասխանատու
  Տիկ. Մարալ Ֆստըգճեան
 • Փոքր Մանկամսուրի Պատասխանատու
  Տիկ. Մարօ Պէլիքըրքեան
 • Փոքր Մանկամսուրի ուսուցչուհի
  Տիկ. Արմիկ Արսլանեան
 • Մանկապարտէզի երգի դասատու
  Լէոնորա Ստեփանեան
 • Քոլէճի Պասքէթի խումբերու մարզիչ
  Սեւակ Քէթէնճեան