Mayis 6

Քոլէճի Աշակերտութիւնը Կը նշէ
Լիբանանի Նահատակաց Տօնը
     
Ամէն տարի, Մայիս 6ին,

Khorovadzi Yerego

Խորովածի Երեկոյ
   Քանի մը տարիէ ի վեր սովորութիւն դարձած է

LAU/Bar

Քոլէճի Պարախումբերը LAU Համալսարանին Մէջ
   LAU համալսարանին Հայկական ակումբի

Ayntoura

Այցելութիւն Այնթուրայի Որբանոցը
    Ազգային Վարչութեան Ուսումնական Խորհուրդին

Science Village

Այցելութիւն Science Village
    Գիտական փորձարկումներու եւ նորութիւններու

Bar

 ԱԶԳ. ԵՂԻՇԷ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ՔՈԼԷՃԻ ՊԱՐԻ ԶՈՅԳ
 ԽՈՒՄԲԵՐԸ  ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱԽՈՅԵԱՆ

  Լիբանանի Կրթական Նախարարութիւնը

Student Council/Zark.Mertzoum

Զարգացման Մրցում
      Աշակերտական խորհուրդի վարչութիւնը

Airport

Ծաղիկ Դասարանը Կ՛այցելէ Օդակայան
   Չորեքշաբթի, 30 Ապրիլին,

Michink

Միջինք
    Միջինքի առիթով՝ նախակրթարանի Դ.-Ե.-Զ.