LAU/Bar

View Photos [ssba]
Print Friendly, PDF & Email

Քոլէճի Պարախումբերը LAU Համալսարանին Մէջ
   LAU համալսարանին Հայկական ակումբի աշակերտները 24 Ապրիլի առիթով ձեռնարկ մը կազմակերպեցին Հինգշաբթի, 21 Ապրիլին։ յայտագրին մէջ անոնք նկատի առած էին Ազգ. Ե. Մանուկեան Քոլէճի պարախումբերը՝ կրտսերներ եւ միջակ աղջիկներ եւ տղաք։ Պարախումբերը  ներկայացուցին հայկական երեք պարեր՝ արժանանալով ուսանողներուն եւ դասախօսներուն հիացումին։


Categories: