Ամանոր/Երկրորդական

Երկրորդականի Աշակերտներուն
Ամանորի Տօնակատարութիւն

    Երկրորդականի բաժնի աշակերտական

Grade 9:Charity Activity

Այցելութիւն ՔԱՀԼի Աշակերտներուն
      Քոլէճի Թ. դասարանի աշակերտները յղացան այն գեղեցիկ գաղափարը,

Visiting ” Logos”

Այցելութիւն  Դէպի «Լոկոս» Նաւը
     Երեքշաբթի, 21 Դեկտեմբերին,

Շրջաբերական 9

ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ ԹԻՒ 9
Յարգելի Ծնողք,

Ա) ԱՄԱՆՈՐԻ ԵՒ Ս. ԾՆՈՒՆԴԻ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

Christmas Bazar

Կաղանդի Տօնավաճառ
     Տարիներու մեր սովորութեան համաձայն,

Theatre

الكلمة بعدا سر
    Ուրբաթ, 10 դեկտեմբերին,

Poghoki Havak

Բողոքի Հաւաքի Մասնակցութիւն
    Թուրքիոյ վարչապետ Ռէճէպ Էրտողանի

Independance

Անկախութեան Տօնակատարութիւն
Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան Քոլէճէն Ներս

     Երեքշաբթի, 23 Նոյեմբերին,

Nakhajash

Տիկնանց Յանձնախումբի
Առաջին Ձեռնարկը

   Ինչպէս ամէն տարի,