Asmounk

View Photos [ssba]
Print Friendly, PDF & Email

Արտասանութեան Մրցանք
Մուշեղ Իշխանի մահուան  քսանամեակին առիթով՝ Ուսումնական Խորհուրդը արտասանական մրցում մը կազմակերպեց Ուրբաթ, 18 Մարտին։
Մասնակցողները պիտի արտասանէին պարտադիր կտոր մը՝ Մուշեղ Իշխանի գործերէն, ինչպէս նաեւ ազատ կտոր մը։
Մեր վարժարանի միջնակարգի բաժինէն մասնակցեցան Նարին Ադամեան եւ Աւօ  Մարտիրոսեան։ Իսկ երկրորդականէն՝ Նանար Սարգիսեան եւ Լոռի Գանթարճեան։ Մրցումի աւարտին, Աւօ Մարտիպոսեան երրորդ հանդիսացաւ, իսկ երկրորդականէն՝ Լոռի Գանթարճեան հանդիսացաւ երկրորդ։
Մրցոմին մասնակցած էին ազգային վարժարանները։


Categories: