Dyarnentarach

[ssba]
Print Friendly, PDF & Email

Տեառնընդառաջի Տօնակատարութիւն
     Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս վարժարանի աշակերտութիւնը առիթը ունեցաւ  բակին մէջ վառելու Տեառնընդառաջի աւանդական խարոյկը եւ դառնալու անոր շուրջ։

     Արդարեւ աշակերտական խորհուրդի Մշակոյթի խմբակի անդամները Ուրբաթ առտու մտան նախակրթարանի եւ միջնակարգի բոլոր դասարանները, ուր աշակերտներուն տեղեկութիւններ փոխանցեցին Տեառնընդառաջի եւ անոր առնչուող սովորութիւններուն մասին։

երրորդ զբօսանքին, վարժարանի բոլոր աշակերտները հաւաքուեցան բակին մէջ, ուր վառուեցաւ աւանդական խարոյկը։


Categories: