Ամանոր/ Նախակրթարան

Ամանորի Տօնակատարութիւն՝
Նախակրթարան

   Հինգշաբթի, 29 Դեկտեմբերին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ

Ամանոր/ Միջնակարգ

Ամանորի Տօնակատարութիւն՝
Միջնակարգ

    Միջնակարգի Է.-Ը.եւ Թ. դասարաններու աշակերտները Ամանորի

Միջնակարգ/Կրկէս

Դէպի Կրկէս
    Չորեքշաբթի, 21 Դեկտեմբերին, միջնակարգի երեք դասարաններու աշակերտները՝

Նարեկ Եպսկ.Ալիեմէզեան

Նարեկ Եպսկ. Ալիեմէզեանի Այցելութիւնը
     ԺԱ. դասարանի հայ գրականութեան դասանիւթի

Ծիածան Թատերախումբ

Հայ Մանուկին Նոր Տարին
   Երկուշաբթի, 19 Դեկտեմբերին, քոլէճիս Կոկոն, Ծաղիկ, Ա. եւ Բ.

Visinova

    Կաղանդի Ձեռնարկներու  ծիրէն ներս՝ Հինգշաբթի, 15 Դեկտեմբերին,

Orientation/BRIGHT

Արեւելումի Հաւաք
   Ուրբաթ, 2 Դեկտեմբերին, վարժարանիս Ժ., ԺԱ. եւ ԺԲ.

Բաց Դռներ

ԲԱՑ ԴՌՆԵՐ
    Ազգ. Սիրան Մանուկեան Մանկապարտէզի Բողբոջ, Կոկոն եւ Ծաղիկ