Airport

Ծաղիկ Դասարանը Կ՛այցելէ Օդակայան
   Չորեքշաբթի, 30 Ապրիլին,

Michink

Միջինք
    Միջինքի առիթով՝ նախակրթարանի Դ.-Ե.-Զ.

Gala-Dinner

25 Ամեակի Կալա-Ընթրիք
      Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան Քոլէճին երկրորդական

Asmounk

Արտասանութեան Մրցանք
   Մուշեղ Իշխանի մահուան  քսանամեակին առիթով՝

Teachers’ Day

Ուսուցչաց Օր
     ԺԲ. դասարանի աշակերտները սովորութիւն ունին

Manougnerou Paregentan

Մանուկներու Բարեկենդան
     Ազգ. Ե. Մանուկեան Քոլէճի Տիկնանց Յանձնախումբը