Դէպի Ծաղկանոց

Դէպի Ծաղկանոց
    Ա. դասարանի աշակերտները, որոնք գիտութեան դասապահերուն սորվեցան,

Մանկապարտէզի Վերամուտ

Մանկապարտէզի Վերամուտ
       Ազգ. Ս. Մանուկեան Մանկապարտէզի վերամուտը տեղի ունեցաւ 26 Սեպտեմբեր, 2013ին։

Գ. դասարան/ Հայերէն

 Գ. Դասարան՝ Հայերէն
    Գ. դասարանի աշակերտները հայերէի դասի առնչուած յատուկ նիւթով՝

Է.-ԺԱ. Տարեկան Պտոյտ

Է.-ԺԱ. Տարեկան Պտոյտ
   Միջնակարգի եւ երկրորդականի աշակերտները Ուրբաթ, 31 Մայիսին

Մայիս 28

28 Մայիսի Տօնակատարութիւն
    Հայաստանի անկախութեան 95ամեակին առիթով՝ վարժարանի աշակերտութիւնը