Նախակրթարանի Վարդանանցի Ձեռնարկ

Չորեքշաբթի, 26 Փետրուարին, Քոլէճի սրահին մէջ կայացաւ նախակրթարանի Վարդանանց Ճակատամարտին նուիրուած ձեռնարկը: Զոյգ քայլերգներու երգեցողութենէ ետք, նախակրթարանի երգչախումբը տպաւորիչ ձեւով երգեց “Տաղ Աւարայրի” և “Քաջ Զինուոր” երգերը, որմէ ետք Դ.1 դասարանը ներկայացուց հայկական պար մը: Ապա, չորրորդ դասարանէն զոյգ մը աշակերտուհիներ իրենց ընկերներուն փոխանցեցին օրուան պատգամը: Երկրորդ դասարանէն աշակերտներ պատմեցին ճակատամարտի ընթացքը, իսկ Ա. Դասարանէն […]

ԼԵՎԱՄ PING PONG ի Արդիւնքներ

Փաթիլ Գազանճեան՝ Առաջին Յակոբ Ոսկերիչեան՝ Առաջին (96-97) Միրէյ Պոյաճեան՝ Առաջին (1997) Նարեկ Ատուրեան և Ալէն Շխրտմեան՝ Երրորդ (1995) Սելին Ժումժեան՝ Առաջին (2002-03) Ճէսի Գրիգորեան՝ Երկրորդ (2002-03) Նարեկ Փանոսեան և Քրիսթել Արթինեան՝ Երրորդ (2000-01)

«Կարապալա»ի ելոյթ

«Կարապալա»ի Ելոյթ

    Ուրբաթ, 21 Փետրուարին, քոլէճի Ժ.և ԺԱ. կարգերու աշակերտները

Ամանորի Հաւաք

Ամանորի Հաւաք

    Քոլէճի խնամակալութեան հրաւէրով՝

Մանկապարտէզի Կաղանդը

Կաղանդի Տօնակատարութիւնը Մանկապարտէզէն Ներս
    Մանկապարտէզէն ներս Կաղանդի տօնակատարութիւնը տեղի ունեցաւ
Երկուշաբթի