Դէպի Ծաղկանոց

Դէպի Ծաղկանոց
    Ա. դասարանի աշակերտները, որոնք գիտութեան դասապահերուն սորվեցան,