Mini Basket

ԼԵՎԱՄ Mini Basket
   ԼԵՎԱՄի կազմակերպած mini basketի մրցաշարքը

Զօրանոց Այցելութիւն

 Զօրանոց Այցելութիւն
    Ազգ. Ե. Մանուկեան Քոլէճի  աշակերտութիւնը  Լիբանանի Անկախութեան տարեդարձը նշեց իւրայատուկ  կերպով`

Grade 8/ Jeita

Այցելութիւն  Jeitaի Քարայր
     Ը. դասարանի գիտութեան դասանիւթին մէջ կարեւոր տեղ տրամադրուած է

Beirut Marathon 2012

Պէյրութի Միջազգային Մարաթոն
    Անցնող քանի մը տարիներուն ընթացքին, վարժարանի աշակերտները մեծ թիւով

levam chess

ԼԵՎԱՄ- Ճատրակ
      ԼԵՎԱՄի կազմակերպած մրցաշարքերու կարգին, Կիրակի, 11 Նոյեմբերին տեղի

Պատի Թերթ

Ատենամարզանք
   Ա., Բ. եւ Գ. դասարաններու աշակերտները, իրենց ատենամարզանքի պահուն ընթացքին, խօսեցան սննդարար ուտելիքներու մասին,ապա՝պատրաստեցին աշխատանքներ եւ անոնցմով զարդարեցին պատի թերթերը։