Նախակրթարանի Վարդանանցի Ձեռնարկ

Չորեքշաբթի, 26 Փետրուարին, Քոլէճի սրահին մէջ կայացաւ նախակրթարանի Վարդանանց Ճակատամարտին նուիրուած ձեռնարկը: Զոյգ քայլերգներու երգեցողութենէ ետք, նախակրթարանի երգչախումբը տպաւորիչ ձեւով երգեց “Տաղ Աւարայրի” և “Քաջ Զինուոր” երգերը, որմէ ետք Դ.1 դասարանը ներկայացուց հայկական պար մը: Ապա, չորրորդ դասարանէն զոյգ մը աշակերտուհիներ իրենց ընկերներուն փոխանցեցին օրուան պատգամը: Երկրորդ դասարանէն աշակերտներ պատմեցին ճակատամարտի ընթացքը, իսկ Ա. Դասարանէն […]

ԼԵՎԱՄ PING PONG ի Արդիւնքներ

Փաթիլ Գազանճեան՝ Առաջին Յակոբ Ոսկերիչեան՝ Առաջին (96-97) Միրէյ Պոյաճեան՝ Առաջին (1997) Նարեկ Ատուրեան և Ալէն Շխրտմեան՝ Երրորդ (1995) Սելին Ժումժեան՝ Առաջին (2002-03) Ճէսի Գրիգորեան՝ Երկրորդ (2002-03) Նարեկ Փանոսեան և Քրիսթել Արթինեան՝ Երրորդ (2000-01)

«Կարապալա»ի ելոյթ

«Կարապալա»ի Ելոյթ

    Ուրբաթ, 21 Փետրուարին, քոլէճի Ժ.և ԺԱ. կարգերու աշակերտները

Սուրբ Սարգիս

Ուրբաթ, 30 Յունուարին, Քոլէճի աշակերտական Խորհուրդը Ս. Սարգիսի տօնը նշեց իւրայատուկ ձեւով: Խորհուրդի վարչութիւնը պատրաստեց եւ աշակերտներուն բաժնեց տօնը խորհրդանշող հրուշակը, եւ աղի կրկնեփը, ինչպէս նաեւ տօնին մասին տեղեկութիւններ փոխանցող ու հայկական սիրոյ տօնը աշակերտին փոխանցող թերթիկ մը: