Լիբանանի Անկախութիւն

Լիբանանի Անկախութիւն. Միջնակարգ եւ երկրորդական կարգեր
     Միջնակարգի եւ երկրորդականի ձեռնարկը ամբողջութեամբ ստանձնած էր քոլէճի 10րդ

Basketball

Պասքէթի Խաղ

  Աշակերտ- ուսուցիչ տարեկան աւանդական մրցումը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ

Տիկնանց Նախաճաշ

Տիկնանց Նախաճաշ
     Վարժարանի Տիկնանց Յանձնախումբը այս տարուան իր առաջին ձեռնարկը կազմակերպեց