Է.-ԺԱ. Տարեկան Պտոյտ

Է.-ԺԱ. Տարեկան Պտոյտ
   Միջնակարգի եւ երկրորդականի աշակերտները Ուրբաթ, 31 Մայիսին

Մայիս 28

28 Մայիսի Տօնակատարութիւն
    Հայաստանի անկախութեան 95ամեակին առիթով՝ վարժարանի աշակերտութիւնը

Tobacco Free Initiative

Tobacco Free Initiative

   Tobacco Free Initiative հաստատութիւնը

Եռագոյն Դրօշակ

Եռագոյն Դրօշակ
   Հայաստանի 1918ի անկախութեան առիթով՝ Աշակերտական Խորհուրդի

Դրօշակի Արարողութիւն

Դրօշակի Արարողութիւն
     28 Մայիս 1918ի Հայաստանի անկախութեան առիթով ՀՄԸՄի Անթիլիասի մասնաճիւղը

Ա. դասարան/ գիտութիւն

Սննդարար Ուտեստեղէն
   Ա. դասարանի աշակերտները գիտութեան դասերուն ընդմէջէն

Խոհարար Յասմիկը

Փոքրիկ Խոհարարները
   Իրենց դասագիրքի հերոսուհիին՝ Յասմիկին նման,

Dano Կաթ

  Կաթի Կարեւորութիւնը

   Ուրբաթ, 10 Մայիսին, կաթի Dano ընկերութենէն