Grade 8/ Food & Culture

Food & Culture
   People from different cultural backgrounds eat different foods.

Ցեղասպանութեան Ոգեկոչում

Ցեղասպանութեան 98ամեակի Ոգեկոչում
      Հայոց Ցեղասպանութեան 98ամեակին առիթով, վարժարանի աշակերտութիւնը

Գիրքերու Փոխանակում

Գիրքերու Փոխանակում
     
Եօթներորդ դասարանի աշակերտները  ծանօթացան Յ. Թումանեանի կեանքին եւ գործերուն:

ԼԵՎԱՄ/ Աթլէթ

  ԼԵՎԱՄ/Աթլէթ
   Կիրակի, 14 Ապրիլին, վարժարանի աշակերտները մասնակցեցան Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աթլէթի

Մեր Հիւրերէն

Մեր Հիւրերէն

   Հինգշաբթի, 10 Ապրիլին, Քոլէճ այցելեցին