Դէպի Թատրոն

Դէպի Թատրոն
   Ուրբաթ, 28 Հոկտեմբերին, առաւօտեան ժամը

Յուշակոթողի Բացում

Յուշակոթողի Բացում
   Ազգային Եղիշէ Մանուկեան Քոլէճին եւ անոր կրթական,

Orientation

Արեւելումի Հանդիպում
  Երեքշաբթի, 25 Հոկտեմբերին, ԺԱ. եւ ԺԲ. դասարաններու աշակերտները

Basket Ball

Պասքէթի «Բարեկամական» Մրցում
   Ուրբաթ, 21 Հոկտեմբերին, 8րդ պահը սովորական դասի պահ չեղաւ

Թարգմանչաց

Թարգմանչաց Տօնակատարութիւն
Ուրբաթ, 7 Հոկտեմբերին հայաշունչ ոգի եւ մթնոլորտ կը տիրէր

Վերամուտի Պտոյտ

Վերամուտի Պտոյտ
    Մանկապարտէզի վերամուտէն քանի մը օր ետք՝