Մանկապարտէզի Վերամուտ

Մանկապարտէզի Վերամուտ
       Ազգ. Ս. Մանուկեան Մանկապարտէզի վերամուտը տեղի ունեցաւ 26 Սեպտեմբեր, 2013ին։

Գ. դասարան/ Հայերէն

 Գ. Դասարան՝ Հայերէն
    Գ. դասարանի աշակերտները հայերէի դասի առնչուած յատուկ նիւթով՝

Է.-ԺԱ. Տարեկան Պտոյտ

Է.-ԺԱ. Տարեկան Պտոյտ
   Միջնակարգի եւ երկրորդականի աշակերտները Ուրբաթ, 31 Մայիսին

Մայիս 28

28 Մայիսի Տօնակատարութիւն
    Հայաստանի անկախութեան 95ամեակին առիթով՝ վարժարանի աշակերտութիւնը

Tobacco Free Initiative

Tobacco Free Initiative

   Tobacco Free Initiative հաստատութիւնը

Եռագոյն Դրօշակ

Եռագոյն Դրօշակ
   Հայաստանի 1918ի անկախութեան առիթով՝ Աշակերտական Խորհուրդի

Դրօշակի Արարողութիւն

Դրօշակի Արարողութիւն
     28 Մայիս 1918ի Հայաստանի անկախութեան առիթով ՀՄԸՄի Անթիլիասի մասնաճիւղը