Ազգ.  Եղիշէ  Մանուկեան  Քոլէճի  Նախակրթարանի «Երգենք, Պարենք, Նուագենք» հանդէս Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան Քոլէճի Նախակրթարանի «Երգենք, Պարենք, Նուագենք» հանդէս
Ազգ. Եղիշէ  Մանուկեան  Քոլէճի Կալա  Ընթրիքը Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան Քոլէճի Կալա Ընթրիքը