«Երթեւեկի Ապահովութիւն» նախազգոյշական արշաւ «Երթեւեկի Ապահովութիւն» նախազգոյշական արշաւ
Ուսուցչաց Տօն Ուսուցչաց Տօն
Մանկապարտէզի բարեկենդան Մանկապարտէզի բարեկենդան
Միջնակարգի բարեկենդան Միջնակարգի բարեկենդան
Բուն բարեկենդանի պարահանդէս Բուն բարեկենդանի պարահանդէս