30 Ամեակի կալա Ընթրիք 30 Ամեակի կալա Ընթրիք
Քոլէճիս 30Ամեակը Երգով ու Պարով Քոլէճիս 30Ամեակը Երգով ու Պարով
Մանկապարտէզի  հանդէս Մանկապարտէզի հանդէս