Կը Յիշենք ու կը Պահանջենք Կը Յիշենք ու կը Պահանջենք
Ուսուցչաց Տօն Ուսուցչաց Տօն
Արցախը Մերն Է Արցախը Մերն Է