Ը. Դասարան Հայերէնի Աշխատանք Ը. Դասարան Հայերէնի Աշխատանք
Մանկապարտէզի աշակերտները կ՛ոգեկոչեն Ցեղասպանութիւնը Մանկապարտէզի աշակերտները կ՛ոգեկոչեն Ցեղասպանութիւնը