Ամանորի Հաւաք

Ամանորի Հաւաք

    Քոլէճի խնամակալութեան հրաւէրով՝