Մանկապարտէզի Վերամուտ

Մանկապարտէզի Վերամուտ
       Ազգ. Ս. Մանուկեան Մանկապարտէզի վերամուտը տեղի ունեցաւ 26 Սեպտեմբեր, 2013ին։