Գ. դասարան/ Հայերէն

 Գ. Դասարան՝ Հայերէն
    Գ. դասարանի աշակերտները հայերէի դասի առնչուած յատուկ նիւթով՝