Է.-ԺԱ. Տարեկան Պտոյտ Է.-ԺԱ. Տարեկան Պտոյտ
Մայիս 28 Մայիս 28
Tobacco Free Initiative Tobacco Free Initiative
Մայրերու Տօն Մանկապարտէզէն ներս Մայրերու Տօն Մանկապարտէզէն ներս
Դրօշակի Արարողութիւն Դրօշակի Արարողութիւն
Եռագոյն Դրօշակ Եռագոյն Դրօշակ
ԺԲ.ի Վերջին Քայլերգ ԺԲ.ի Վերջին Քայլերգ
Ա. դասարան/ գիտութիւն Ա. դասարան/ գիտութիւն
Խոհարար Յասմիկը Խոհարար Յասմիկը
Dano Կաթ Dano Կաթ