Արցախ/ Նախակրթարան Արցախ/ Նախակրթարան
Տիկնանց Յանձնախումբի Ձեռնարկ Տիկնանց Յանձնախումբի Ձեռնարկ
Արցախեան Պահանջատիրութիւն Արցախեան Պահանջատիրութիւն
Ձիւնագնացութիւն Ձիւնագնացութիւն
Բարեկենդան Ա. Բ. Գ. Բարեկենդան Ա. Բ. Գ.
Բարեկենդան/Մանկապարտէզ Բարեկենդան/Մանկապարտէզ
Recycling Recycling