Մայրերու Օր Մայրերու Օր
Տարեկան Պտոյտ/Մանկապարտէզ Տարեկան Պտոյտ/Մանկապարտէզ
Մայիս 28 Մայիս 28
Մանկապարտէզի/Մայրերու Օր Մանկապարտէզի/Մայրերու Օր
Տիկնանցի Տարեկան Պտոյտ Տիկնանցի Տարեկան Պտոյտ
Մարզական Օր Մարզական Օր
Շուշիի Ազատագրում Շուշիի Ազատագրում
Կալա Կալա
الصف الخامس الصف الخامس