Ամանոր/մանկապարտէզ

Ամանորի Տօնակատարութիւն
Մանկապարտէզէն Ներս

    Հինգշաբթի, 23 Դեկտեմբերին, մանկապարտէզի աշակերտները

Ամանոր/Երկրորդական

Երկրորդականի Աշակերտներուն
Ամանորի Տօնակատարութիւն

    Երկրորդականի բաժնի աշակերտական

Grade 9:Charity Activity

Այցելութիւն ՔԱՀԼի Աշակերտներուն
      Քոլէճի Թ. դասարանի աշակերտները յղացան այն գեղեցիկ գաղափարը,

Visiting ” Logos”

Այցելութիւն  Դէպի «Լոկոս» Նաւը
     Երեքշաբթի, 21 Դեկտեմբերին,

Շրջաբերական 9

ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ ԹԻՒ 9
Յարգելի Ծնողք,

Ա) ԱՄԱՆՈՐԻ ԵՒ Ս. ԾՆՈՒՆԴԻ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

Christmas Bazar

Կաղանդի Տօնավաճառ
     Տարիներու մեր սովորութեան համաձայն,

Theatre

الكلمة بعدا سر
    Ուրբաթ, 10 դեկտեմբերին,