Շրջաբերական 1

ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՂԻՇԷ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ՔՈԼԷՃ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ