Արցախը Մերն Է Արցախը Մերն Է
Բարեկենդան ու Վէլընթայն Բարեկենդան ու Վէլընթայն
Զատկուան շաբաթը քոլէճէն ներս Զատկուան շաբաթը քոլէճէն ներս
Բարեկենդան Բարեկենդան
Վարդանանց Վարդանանց
Տեառնընդառաջ Տեառնընդառաջ
Սուրբ Սարգիս Սուրբ Սարգիս
Կաղանդ Կաղանդ
«ԺԱՆ ԱՊԱՃԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ»ի Բացում «ԺԱՆ ԱՊԱՃԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ»ի Բացում
Ամանորի Տօնավաճառ Ամանորի Տօնավաճառ