The Story Of Jesus

View Photos [ssba]
Print Friendly, PDF & Email

   «The story of Jesus»
   Սուրբ Զատկուան շաբթուան առթիւ կազմակերպուած աշխատանքներու ծիրէն ներս Ա., Բ. եւ Գ. դասարաններու աշակերտները դիտեցին «The story of Jesus» տեսերիզը։
Մանուկներու համար պատրաստուած այս Crtoon-ին ընդմէջէն աշակերտները աւելի եւս ծանօթացան Յիսուսի կեանքի հանգրուաններուն, հրաշքներուն, վերջին ընթրիքին եւ խեչելութեան։
Իսկ Դ. Ե. եւ Զ. կարգերու աշակերտները դիտեցին «Jesus of Nazareth» տեսաերիզին այն բաժինները, որոնք կ‏՛‏անդրադառնան Յիսուսի կեանքի վերջին հանգրուաններուն ու կ՛առնչուին Ծաղկազարդին, Զատկուան եւ Յարութեան։


Categories: