BANANEY’S-ի վաճառք

View Photos [ssba]
Print Friendly, PDF & Email

Երեքշաբթի, 7 Սեպտեմբեր 2016-ի զբօսանքներուն, քոլէճի 12-րդ դասարանը կազմակերպեց BANANEY’S-ի  վաճառք մը եւ անոր հասոյթը նուիրեց քոլէճի Սաներու Ֆոնտին:


Categories: