ԼԵՎԱՄ/ Աթլէթ

View Photos [ssba]
Print Friendly, PDF & Email

        ԼԵՎԱՄ/Աթլէթ
Կիրակի, 14 Ապրիլին, վարժարանի աշակերտները մասնակցեցան Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աթլէթի     յանձնախումբին կազմակերպած դաշտային խաղերուն, որոնց աւարտին արձանագրեցին հետեւեալ պատուաբեր արդիւնքները՝ վազքի, մէկ քայլ ոստումի, գունդ նետելու, դրօշարշաւի եւ բարձրութիւն ցատկելու մէջ։


Հուրի Իսկէնեան՝ առաջին
Սարօ Իսկէնեան՝ երրորդ
Մարինա Սարեան՝ երկրորդ
Լոռի Վարդանեան՝ առաջին
Լոռի Զէքեան՝ առաջին
Դալար Պետինկեան՝ երկրորդ
Սելին Ժումժեան՝ երրորդ
Մարիա Ադամեան՝ երկրորդ
Րաֆֆի քէչէճեան՝ առաջին
Փիթըր Պետրոս՝ առաջին
Գառնիկ Գիզիրեան՝ երրորդ
Շահէն Արապօղլեան՝ առաջին
Ժանօ Մուրատեան՝ երրորդ
Վարդան Սարգիսեան՝ երկրորդ
Նարեկ Ատուրեան՝ երրորդ
Նէնսի Սահակեան՝ երրորդ
Լարա Գրաճեան՝ առաջին
Շահէ Յակոբեան՝ երրորդ


Categories: