Դէպի Ծաղկանոց

View Photos [ssba]
Print Friendly, PDF & Email

Դէպի Ծաղկանոց
Ա. դասարանի աշակերտները, որոնք գիտութեան դասապահերուն սորվեցան, թէ բոյսերն ու ծաղիկները ինչպէս կը խնամեն, Չորեքշաբթի այցելեցին դպրոցէն ոչ շատ հեռու գտնուող ծաղկանոց մը։ Հոն անոնք մօտէն տեսան այլազան ծաղիկներ ու բոյսեր եւ լսեցին անոնց մասին տրուած տեղեկութիւնները։


Categories: