ԺԱ Գիտական ԺԱ Գիտական
Ժ Դասարան Ժ Դասարան
Թ2 Դասարան Թ2 Դասարան
Թ1 Դասարան Թ1 Դասարան
Ը դասարան Ը դասարան
Է2 Դասարան Է2 Դասարան
Է1 Դասարան Է1 Դասարան
Զ2 Դասարան Զ2 Դասարան
Զ2 Դասարան Զ2 Դասարան
Զ1 Դասարան Զ1 Դասարան