Փոքր Մանկամսուր

Դաստիարակ՝ Տիկ. Մարօ Պէլիքրըքեան եւ Տիկ. Արմիկ Արսլանեան

Ձախէն աջ՝ Դերձակեան Արենի, Ստեփանեան Կարս, Վարդանեան Չարլի, Գօլանճեան Սերենա, կիրակոսեան Հրանդ:

* Նկարէն կը բացակայի Ռոզա Ռիթա Եսայեան: