Կոկոն 2

Դաստիարակ՝ Տիկ. Վերա Գոլանճեան

Ա շարք. Փալանճեան Յակոբ, Պապիկեան Կրէյս, Կէրէքմէզեան Նարինէ, Աշճեան Նարեկ, Աճեմեան Պարգեւ Նեքթարիոս:

Բ շարք. Պօղոսեան Յովիկ, Էքշեան Դրօ, Սարգիսեան Սերժիօ, Արմաղանեան Միրէյ, Էթոյեան Ճիւլի, Մարկոսեան Սերժ:

*Նկարէն կը բացակայի Յակոբեան Ժագ