Կոկոն 1

Դաստիարակ՝ Տիկ. Գոհար Ալեմէզեան

Ա շարք. Էքշեան Սագօ, Եագուպեան Սթեֆանի, Սարգիս Շահան, Տէր Սարգիսեան Քրիսթինա, Պէքէրեան Ռազմիկ, Շամլեան Մելինա, Յակոբճեան Վազգէն, Մուրատեան Սէրլի:

Բ շարք. Սարգիսեան Մարիան, Օգճեան Քեւըն, Մանճիկեան Կարէն, Ենովքեան Գառնի, Սալորեան Փիթըր, Եղիայեան Յակոբ, Գալայճեան Փաթիլ: