Ծաղիկ 2

Դաստիարակ՝ Տիկ. Մարալ Տիշչէքէնեան

Ա շարք. Մանուկեան Ռաֆայէլ, Դաւիթեան Մայքըլ, Կարապետեան Նիկոլ, Օգճեան Ճորճ, Կարապետեան Նարեկ, Լէփէճեան Այլին, Ֆստըգճեան Մեղրի, Զաքարեան Ժագ:

Բ շարք. Պապիկեան Անթընի, Ֆրէնկիւլեան Գօգօ-Ճօ, Մելքոնեան Յակոբ, Պէքէրեան Կայծակ, Աբրահամեան Տեսիլ, Ուաննէս Արինա, Պաղտասարեան Ռոզալին, Տօնապետեան Արմէն: