Ծաղիկ 1

Դաստիարակ՝ Օրդ. Ճենի Սանդուխտեան

Ա շարք. Գույումճեան Ռուբէն, Վարդանեան Վարդան, Պետրոսեան Սերենա, Սարեան Քաթրին, Գույումճեան Ճէնիֆըր, Հաճաքեան Արենի, Հաճի Օհանեան Թամարա, Պատագեան Գէորգ:

Բ շարք. Շէկոյեան Նանար, Միսքճեան Յարութ, Պէրպէրեան Արփի, Մանճիկեան Արէն, Գույումճեան Վաչէ, Մանճիկեան Արա-Ատոմ, Գույումճեան Աւօ, Փօլատեան Սեւակ: