Ժ Դասարան

Դաստիարակ՝ Տիկ. Փասքալ Թորիկեան

Ձախէն աջ՝
Ա. շարք. Տէմիրճեան Նիքոլա, Տաղլեան Յարութ, Պօղոսեան Գարէն, Գնտոյեան Ցոլեր, Գլընճեան Բալիկ, Փամբալեան Սարգիս, Քիւսպէքեան Նարէ, Տէմիրճեան Ճէնի, Փանոսեան Վիքի, Ապաճեան Սերժ, Մազագեան Սարգիս.

Բ. շարք. Մուրատեան Սինթիա, Հաճեան Քրիսթէլ, Սասունեան Պարգեւ, Անսըրլեան Սարին, Նաճարեան Նարօտ, Մարգարեան Սարին, Շամմասեան Արին, Հաճիմանուկեան Վանայ,Էվինկիւլեան Դալար, Յովհաննէսեան Նարինէ, Սարգիսեան Անդրանիկ, Պասմաճեան Օրէլի, Ասատուրեան Արփի.

Գ. շարք. Կարապետեան Սամիկ, Թէքէլեան Սերժ, Ստեփանեան Հրակ, Առաքելեան Կարէն, Կիւլեան Մատթէոս, Միսիրեան Սերժ, Խշուճեան Խաժակ, Շիլգէորգեան Աւօ, Սահակեան Արամ.