ԺԲ Դասարան

Դաստիարակ՝ Պրն. Զօհրապ Ղազարեան

Ձախէն աջ՝
Ա. շարք. Կասիա Պոյաճեան, Համբիկ Մազագեան, Միրէյ Արուսեան, Արտօ Փալանճեան, Յակոբ Գալուստեան, Հրակ Ճիհանշահեան, Սեպուհ Համամճեան, Մարիա Ադամեան, Վարդան Սարգիսեան, Մարիա Գրմըզեան, Սեւակ Բարիքեան.

Բ. շարք. Աշոտ Խտըրլարեան, Արազ Գազանճեան, Սիմոն Տէրտէրեան, Լարա Գանթարճեան, Լութֆիկ Զիննէթեան, Լոռի Վարդանեան,Քրիսթին Պարտագճեան, Վանայ Արսլանեան.

Գ. շարք. Գրիգոր Քէօֆթէեան, Մարիա Գարասարգիսեան, Սանտրա Լալէեան, Մեղրի Գէորգեան, Նէնսի Սահակեան, Սեւակ Ղազարեան, Նարին Ադամեան, Մկրտիչ Խորշիտեան.
*Նկարէն կը բացակային Յակոբ Ոսկերիչեան եւ Մարիա Տէմիրճեան.