ԺԱ Գրական

Դաստիարակ՝ Տիկ. Թալին Հաւաթեան

Ձախէն աջ՝
Ա. շարք. Պետիկեան Թալին, Գարակէօզեան Գառլա, Գասապեան Ռոզանի, Տաղլեան Բալիկ, Տիշոյեան Սարին, Խշուաճեան Աննա – Մարիա, Տարագճեան Նայիրի.

Բ. շարք. Գազանճեան Փաթիլ, Քէօհիւլեան Փօլա, Ճորճեան Նարինէ, Փամբալեան Վարդենի, Զէքեան Լոռի, Պօղոսեան Ցոլեր, Մաճարեան Մարիա Կրէյս.

Գ. շարք. Շիշոյեան Անդօ, Իսկէնտէրեան Գրիգոր, Սասունեան Յովիկ, Հէյպէլեան Նարեկ, Խաւլուճեան Կարօ, Իշխանեան Հէնրի, Եափուճեան Սերժ.