ԺԱ Գիտական

Դաստիարակ՝ Լուսին Յարութիւնեան

Ձախէն աջ՝

Ա. շարք. Յովիկ Նաշալեան, Մարիա Քէօշկէրեան, Անդօ Գոմպէճեան, Բեռլա Գարատաղլեան, Ռազմիկ, Մարգարեան, Պէթի Աբելեան, Շանթ Գազանճեան

Բ. շարք. Ամիրզա Սարգիսեան, Սոնիա Հաւաթեան, Շահէն, Արապօղլեան, Շահէ Յակոբեան, Սթեֆանի Քէօշկէրեան, Կարօ Չամիչեանշ Աւօ Մարտիրոսեան.

Գ. շարք. Սագօ Քէնպէլեան, Սիլվիա Սէրայտարեան, Արմէն Գոնիալեան, Բարտի Պետիրեան, Ճորճ Գարակէօզեան, Նայիրի Այվազեան, Ճորճ Սթամպուլեան, Դալար Պետիկեան.

Դ. շարք. Եսայի Փանոսեան, Քնար Իսկէնտէրեան, Վահէ Փանոսեան,  Մելքոն Մելքոն, Մինաս Մազլումեան, Ցոլակ Թէքէլեան, Կարօ Մարտիկեան, Սերուժ Գումաշեան, Րաֆֆի Քէչէճեան.