Թ1 Դասարան

Դաստիարակ ՝ Օրդ․ Թալին Օրտողլեան

Ձախէն աջ՝
Ա․ շարք․- Կիւլեան Բալիկ, Մարկոսեան Յարութ, Խաչերեան Գարին, Տաղտէվրէնեան Յովան, Չոպանեան Ռիթա, Մելքոն Յակոբ.

Բ․ շարք․- Կարապետ Լոռի, Աճէմեան Նազօ, Խառաճեան Գառլա, Թրթռեան Արամ, Այվազեան Քարէն.

Գ․ շարք․- Սէրայտարեան Կիրօ, Ղազարեան Սարհատ, Մելքոնեան Ալեքս, Տէր Դաւիթեան Իվանա, Մոմճեան Նարէ, Քէօշկէրեան Կարօ, Նաշալեան Սերժ.