Ը դասարան

Դաստիարակ՝ Տիկ. Նայիրի Սէֆէրեան

Ձախէն աջ

Ա. շարք՝ Պետիկեան Փաուլօ, Արթին Ճոն, Մուրատեան Ժան, Պետրոս Փիթըր, Առաքելեան Փանոս, Էքշեան Դուին, Գոնիալեան Աւօ, Շիլգէորգեան Մարսէլ, Գէորգեան Սերոյժ, Էվինկիւլեան Ռուբէն:

Բ. շարք՝ Չամիչեան Յակոբ, Աւետիքեան Խաչիկ, Շիտիաք Էլիսսա, Խօլոպիքեան Գէորգ Մեսրոպ, Անսըրլեան Սէլինա, Հէյպէլեան Հրակ, Ածիլածեան Սելին, Փանոսեան Նարեկ, Տէմիրճեան Ծիլա, Ոնկերիչեան Պելինտա:

Գ. շարք՝ Մանուկեան Անթընի, Քէթէնճեան Նարեկ, Էքշեան Արազ, Պետրոսեան Հրակ, Սալորեան Անճելա, Ճինպաշեան Հրակ, Իսկէնտէրեան Սելլա, Շիշոյեան Բարտի, Գազանճեան Նարեկ, Հէքիմիեան Մարք Անթընի: