Է2 Դասարան

Դաստիարակ՝ Օրդ. Էլմոն Գալֆայեան

Աջէն ձախ՝

Ա. Շարք՝ Գեղամ Սարգիսեան, Ճէսի Գրիգորեան, Վարանդ նաշալեան, Ալիք Թրթռեան, Վարագ Գասապ, Մարիա Փալանճեան, Ճէֆրի Հարմանտեան, Մարիանա Եագուպեան:

Բ. Շարք՝ Շուշի գոճայեան, Վազգէն Սեդրակեան, Բալենի Ստեփանեան, Սելին Ժումժեան, Շողակ Հաւաթեան, Փեռլա Լալէեան, Րաֆֆի Պզտիկեան, Արին Մարգարեան:

Գ. Շարք՝ Շանթ Միսիրեան, Լուչիա Տէր Պետրոսեան, Լենա Գասպարեան, թալիանա Թորոսեան, Էլի Եածուճեան, Ռիթա Պետրոս, Աննա Պարսումեան, Նազօ Տէր Դաւիթեան: